Služby, které nabízíme

Údržba a předcházení haváriím

Pravidelné střídání stavů na FVE, tj. chod při plném výkonu a noční nulový výkon, značně tepelně a dynamicky zatěžuje veškeré elektrické spoje elektrárny, ty se díky těmto změnám mohou povolit a včasné zjištění těchto závad, může zamezit značným ztrátám, které v některých nepříznivých podmínkách můžou způsobit požár. Těmto stavům se předchází pomocí prohlídky termokamerou. Po zjištění závady, se většinou jednoduchým utažením vadného spoje zabrání větším škodám. Většina elektráren je dnes bezobslužných a proto od začátku do zjištění požáru uběhne doba, během které je zařízení úplně zničeno.

Nadměrné oteplení součástek, dále způsobuje předčasné stárnutí a náchylnost k poruchám. Při stárnutí izolačního materiálu dochází ke snížení jeho elektrického odporu a může dojít ke skratu zařízení. Naše zjištění v případě degradace materiálu, který ohrožuje bezpečnost zařízení, vede k značným úsporám v provozu elektrárny.

Měření článků termokamerou

Další důležitou kontrolu elektrárny, nabízíme kontrolu panelů pomocí termokamery. Díky této metodě je možné odhalit vadné buňky panelů, nebo nefunkční části jednotlivých panelů, které mohou být způsobeny i vadnou, nebo špatně umístěnou diodou. Tyto závady se dají napravit, popřípadě jednotlivé vadné panely demontovat a zvolit jejich společné umístění, aby neovlivňovali ostatní zdravé panely v zapojení. Závady je nutné monitorovat, protože vadný panel, např. s 1/3 nefunkční, může snížit celkový výnos v daném zapojení o 1/3 a ovlivňuje okolní panely na střídači. Ve vodičích daného zapojení, mohou téct značné vyrovnávací proudy. Všechny tyto závady jsou odstranitelné a v konečném důsledku, vede jejich odstranění, k vyšším výnosům.

Řízení výkonu a účinku

Pro Vaši fotovoltaickou elektrárnu navrhneme a nainstalujeme řízení výkonu a účiníku, které vyžaduje zákon.